Początek Kongresu Rzemiosła Polskiego, Warszawa 21 czerwca 2022 r.

Uroczystym odegraniem hymnu państwowego rozpoczął się w Warszawie,
doroczny Kongres Związku Rzemiosła Polskiego. W obradach Kongresu
uczestniczą uprawnieni delegaci.

Kongres Rzemiosła Polskiego jest najwyższym organem Związku Rzemiosła
Polskiego, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach
dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości.