Początek Kongresu Rzemiosła Polskiego, Warszawa 21 czerwca 2022 r.

Uroczystym odegraniem hymnu państwowego rozpoczął się w Warszawie, doroczny Kongres Związku Rzemiosła Polskiego. W obradach Kongresu uczestniczą uprawnieni delegaci.

Kongres Rzemiosła Polskiego jest najwyższym organem Związku Rzemiosła Polskiego, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości.