Kongres Rzemiosła Polskiego 2022

W dniu 21 czerwca br. w sali im. Jana Kilińskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, obradował sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem Pana Jana Klimka, Wiceprezesa ZRP.

Obrady tegorocznego Kongresu rozpoczęło wystąpienie prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Pana Jana Gogolewskiego, który przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od września 2021 do czerwca 2022. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Kongres jednogłośnie. Kongres udzielił także absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego. Ponadto Kongres przyjął m.in. uchwały w sprawie planu finansowego Związku Rzemiosła Polskiego na 2022 r. i planu działalności Związku Rzemiosła Polskiego do czerwca 2023.