Stanisław Syguła uhonorowany nagrodą Polonica Progressio Ministerstwa Rozwoju i Technologii

 

20 czerwca 2022 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii wręczono po raz pierwszy nagrody Polonica Progressio, które stanowią nową tradycję na gospodarczej mapie Polski. Pomysłodawcą nagrody był minister Waldemar Buda. Ma ona doceniać wysiłki przedsiębiorców działających na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego naszego kraju. W uroczystości wręczenia wyróżnień udział wziął premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele kierownictwa resortu rozwoju.  Nagrody zostały wręczone w siedmiu kategoriach – Inwestor Zagraniczny, Eksporter, Innowator, Firma rodzinna, Społecznik, Lider zrównoważonego rozwoju oraz Nagroda specjalna, która w tym roku doceniała współpracę polsko-ukraińską.

W kategorii „Społecznik” nagrodę otrzymał Pan Stanisław Syguła, członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego i Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski wraz z Zarządem ZRP serdecznie gratuluje Panu Sygule otrzymania tego bardzo znaczącego wyróżnienia, podkreślającego znaczenie firm rzemieślniczych dla polskiej gospodarki.

Ustanawiając Nagrodę Polonica Progressio  Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyraża uznanie dla pracy, zaangażowania w budowanie marki Polski w świecie oraz wzmacniania konkurencyjności polskiej gospodarki –zdolności firm do innowacji, tworzenia wartości dodanej, dbałości o rodzime wartości przy jednoczesnej otwartości na zmiany i działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju. „Polonica” wskazuje na narodowy charakter nagrody. Z kolei drugi człon – „Progressio” jest klamrą dla 6 kategorii. W trakcie uroczystości Premier RP podkreślił, że „w trudnych okolicznościach w jakich przyszło nam funkcjonować – polscy przedsiębiorcy działający na wolnym rynku i my jako strona rządowa, której zadaniem jej pomaganie w rozwoju i ekspansji firm, będziemy razem w stanie wypracować odpowiedni modus operandi, który pozwoli nam funkcjonować w świecie po 24 lutego – w świecie wojny za naszą wschodnią granicą, wysokiej inflacji i cen surowców oraz niepewności”.