Plan działania na rzecz upowszechnienia fakturowania elektronicznego w Unii Europejskiej

Europa posiada wspólną walutę, jednak rynek płatności elektronicznych i fakturowania elektronicznego jest nadal podzielony według granic państw członkowskich.

Dlatego jednym z kluczowych celów, jakie Komisja Europejska określiła w inicjatywie flagowej Strategii Europa 2020 „Europejska Agenda Cyfrowa”, jest zakończenie prac nad budową Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego SEPA oraz stworzenie europejskich ram płatności elektronicznych i fakturowania elektronicznego.

Więcej informacji: LINK