Plan działań ekologicznych dla MŚP

Plan Działań Ekologicznych dla MŚP (Green Action Plan for SMEs) został opublikowany przez Komisję Europejską na początku lipca 2014 r., w ramach Pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy Package). Plan ma na celu poprawę efektywności gospodarowanie zasobami w małych i średnich przedsiębiorstwach, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju oraz reindustrializacji gospodarki UE.

Zbudowany został w oparciu o cztery filary:
1) Poprawa efektywności zasobów MŚP
2) Wsparcie przedsiębiorczości ekologicznej
3) Wykorzystania potencjału <bardziej ekologicznych łańcuchów wartości>
4) Ułatwianie dostępu do rynku „zielonym” MŚP.

Organizacje członkowskie UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw miały możliwość rozmawiać nt. praktycznej realizacji Planu – podczas grudniowego (2014r.) spotkania Komitetu UEAPME ds. zrównoważonego rozwoju, z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej, podczas którego zapowiedziano także, że reprezentant UEAPME wejdzie w skład Grupy Zadaniowej ds. wdrożenia Planu.
Członkowie Grupy Zadaniowej są zobowiązani do pełnienia roli pośredników między szczeblem UE i własnych organizacji członkowskich – w celu informowania Komisji UE, co dzieje się na poziomie regionalnym, krajowym, jak również lokalnym, a z drugiej strony zapewniania przepływu informacji do własnych sieci organizacyjnych, na temat działań podejmowanych szczeblu UE.
Pełna treść informacji: