Program aktywizacji eksportu czeka na przedsiębiorców

Ministerstwo gospodarki zachęca przedsiębiorców do korzystania z programu aktywizacji eksportu na wybranych rynkach, którego celem jest umożliwienie polskim przedsiębiorcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi kontrahentami z wybranych krajów, istotnych z punktu widzenia możliwości rozwoju polskiego eksportu oraz znalezienia nowych rynków zbytu.

W wybranych krajach promowane mają być poza produktami rolno-spożywczymi konkretne branże. W Turkmenistanie i Chorwacji na pomoc może liczyć polska branża meblarska. W Mongolii, Wietnamie, Bośni i Hercegowinie oraz Macedonii producenci maszyn i urządzeń, w tym górniczych. W Serbii rząd wesprze producentów środków transportu. W Indonezji oraz Indiach promowane będą polski sprzęt medyczny i aparatura pomiarowa. Ponadto w Indiach taką szansę otrzyma branża usług IT/ITC, natomiast w Malezji branża kosmetyczna. W Azerbejdżanie na wsparcie może liczyć budownictwo..
Więcej; LINK