Jak poprawić praktyczne kształcenie zawodowe

Podczas spotkania z Joanną Kluzik-Rostkowską przedstawiciele samorządu gospodarczego omawiali możliwości usprawnienia procesu kształcenia praktycznego w Polsce. W konferencji uczestniczył prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.

– Jednym z naszych priorytetów jest nakierowanie szkół zawodowych na lokalne rynki pracy. Proszę, abyście przekazywali nam informacje o miejscach, w których uczniowie będą mogli odbywać praktyki. Postaramy się zamieścić je w przygotowywanej mapie szkół zawodowych – powiedziała w trakcie spotkania Joanna Kluzik-Rostkowska. – Zachęcam, abyście jako pracodawcy włączyli się w opracowanie podstaw programowych, programów nauczania, zadań egzaminacyjnych oraz e-podręczników do kształcenia zawodowego – dodała.

Minister edukacji narodowej wyszła naprzeciw prośbie Jacka Tomczaka – przewodniczącego Komitetu Oświaty i Kształcenia Krajowej Izby Gospodarczej. Pracodawcy biorący udział w dzisiejszym spotkaniu będą także uczestniczyć w pracach – powołanego przez minister edukacji narodowej – zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego.

Do zadań zespołu należy opiniowanie lub proponowanie m.in. działań na rzecz aktywizowania pracodawców do włączenia się w proces kształcenia zawodowego, w szczególności działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; działań służących upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego, w szczególności dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami; rozwiązań mających ułatwić i zintensyfikować współpracę pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi, a także działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele Ministra Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia, Związku Rzemiosła Polskiego, Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

W związku z konferencja szefowa resortu edukacji udzieliła również wywiadu dla polskiego radia: LINK

Więcej: LINK