Pismo ZRP w sprawie praktyk ograniczających konkurencję i kontrolę koncentracji

Związek Rzemiosła Polskiego w odpowiedzi na pismo Najwyższej Izby Kontroli w sprawie opinii nt. praktyk ograniczających konkurencję i kontrolę koncentracji przekazał do NIK pismo przedstawiające ograniczanie konkurencji oraz nadużywanie przewagi kontraktowej przez niektóre podmioty na przykładzie branży motoryzacyjnej, budowlanej i piekarniczej.

Treść pisma znajduje się TUTAJ