Pismo ZRP do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie subsydiowania zatrudnienia

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Jolanty Fedak – Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismo w sprawie subsydiowania zatrudnienia w firmach dotkniętych skutkami kryzysu gospodarczego.

 

Związek Rzemiosła Polskiego w pełni popiera projekt ustawy, w tym w szczególności rozwiązania zaproponowane z tytułu tzw. zatrudnienia subsydiowanego w firmach dotkniętych skutkami kryzysu gospodarczego.

 

Związek Rzemiosła Polskiego od początku dyskusji w ramach pakietu antykryzysowego – zwracał uwagę, że przyjęcie innych rozwiązań oznaczałoby wyłączenie z subsydiów wszystkich mikroprzedsiębiorstw i dużą część małych przedsiębiorstw, a przecież także ci pracodawcy uczestniczą w tworzeniu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

 

Szczegółowe informacje w załączniku.