Forum Edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne, dziewiąte Forum Edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tematem tegorocznego Forum będą fundusze strukturalne w perspektywie finansowej 2007-2013, z uwzględnieniem tematyki e-usług dla przedsiębiorców, pomocy publicznej, zarządzania własnością przemysłową, prawa zamówień publicznych oraz działalności eksportowej i proekologicznej, a także działania rządu na rzecz przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu.

Więcej informacji na stronie: http://archiwum.parp.gov.pl/forum9rej.html