Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 12/05/2008

Pismo ZRP do Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Związek Rzemiosła Polskiego w związku z przedłużającymi się pracami nad kolejnym rozporządzeniem w sprawie refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie refundowania kosztów umów o przygotowanie zawodowe zawartych z młodocianymi kończącymi naukę w gimnazjach w bieżącym roku szkolnym, czyli w dniu 20 czerwca.
 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018