PIP: Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o obowiązkach pracodawców w okresie zimowym, przede wszystkim o zapewnieniu odpowiedniej temperatury na stanowiskach pracy w budynkach i środki chroniące przed zimnem dla pracujących na zewnątrz. Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkowało mandatem.

Jak podaje PIP, przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C.

W przypadku pracowników wykonujących w okresie zimowym zadania na wolnej przestrzeni obowiązki pracodawcy są bardziej rozbudowane ze względu na większe narażenie na wychłodzenie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi,  są oni m.in. zobowiązani do zapewnienia odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów.

W przypadku gdy pracodawca nie wywiązuje się z tych obowiązków, kontrola z inspektoratu pracy może wydać nakaz wstrzymania pracy na stanowisku, gdzie jest zbyt zimno, by pracować, oraz nałożyć karę grzywny od 1 tys. do 2 tys. zł, a w razie recydywy – do 5 tys. zł.

Więcej na: PIP