Nowa inicjatywa EFS Innowacje Społeczne+ dla lokalnych i regionalnych interesariuszy

Zarejestruj się już teraz na sesję informacyjną odbywającą się w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2022!

Sesja ta odbędzie się w środę 12 października 2022 r. w godzinach 17:30-18:30, w trybie online.

Innowacje społeczne są dziś istotniejsze niż kiedykolwiek, aby skutecznie sprostać wyzwaniom społecznym związanym ze sprawiedliwą, zrównoważoną i cyfrową transformacją, w szczególności na poziomie lokalnym, regionalnym, a także krajowym i europejskim. Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej EFS Innowacje Społeczne+ ma na celu ułatwienie i pobudzenie transferu i zwiększania skali innowacyjnych rozwiązań i narzędzi w całej UE poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, tworzenie sieci transnarodowych i współpracę w dziedzinie zatrudnienia, edukacji, umiejętności i włączenia społecznego.

Czy jesteś zainteresowany tym, co ta inicjatywa może zrobić dla lokalnych i regionalnych podmiotów?
Inicjatywa będzie obejmować nabory wniosków na poziomie UE oraz Europejskie Centrum Kompetencji Innowacji Społecznych, które stanie się ośrodkiem wymiany wiedzy i budowania potencjału w zakresie społecznych innowacji. Inicjatywa będzie realizowana przez litewską agencję EFS ESFA.

Sesja informacyjna wyjaśni szczegółowo treść inicjatywy i jej dwóch obszarów działania oraz podkreśli możliwości dla lokalnych i regionalnych interesariuszy. Zaprezentowana zostanie również Baza Danych Innowacji Społecznych, zapewniająca dostęp do inspirujących praktyk i interesariuszy innowacji społecznych w całej UE.

Zarejestruj się już teraz!

Więcej informacji na temat sesji informacyjnej i rejestrację znajdziesz TUTAJ!