Pierwsze spotkanie regionalne Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa

W imieniu Sekretariatu KST Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza na pierwsze spotkanie regionalne Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa, które odbędą się w dniach od 16 do 17 listopada 2010 roku w Łodzi.

Spotkanie skierowane jest do osób z całej Polski, które reprezentują organizacje pracowników i pracodawców, organizacje pozarządowe oraz środowiska naukowo-akademickie w komitetach monitorujących na lata 2007-2013 .

W programie przewidziano m.in.: wykłady poświęcone partnerstwu i dialogowi jako fundamentowi dobrego rządzenia, oraz warsztaty dotyczące komplementarności.

Zapisy na spotkanie prowadzi Sekretariat Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać do 5 listopada 2010 roku na adres kst@ofop.eu.

Szczegółowy plan spotkania znajduje się w załączniku oraz będzie dostępny na stronach internetowych www.ofop.eu oraz www.mrr.gov.pl.