Pełnomocnictwo bez opłaty skarbowej

Związek Rzemiosła Polskiego poparł propozycję zmiany ustawy o opłacie skarbowej. Ma się w niej pojawić zapis likwidujący opłatę skarbową od czynności złożenia pełnomocnictwa udzielonego przez obywatela osobom trzecim i do reprezentowania ich przed organami administracji publicznej lub sądami powszechnymi.

O potrzebie likwidacji tej opłaty skarbowej ZRP apelowało wielokrotnie od ponad roku. Postulat ten był zgłaszany m.in. w toku prac nad ustawą deregulacyjną, a następnie nad jej kolejną wersją dotyczącą ograniczenia obowiązków informacyjnych. Niestety propozycja Związku zakładająca m.in. zwolnienie pełnomocnictw z opłaty skarbowej nie została zaakceptowana. Dlatego ZRP ocenia bardzo pozytywnie fakt, że nowy projekt zmian w ustawie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska przedsiębiorców.

Zdaniem Związku najlepiej byłoby, aby zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy byli zwolnieni z obowiązku opłaty skarbowej dla pełnomocnictw upoważniających do działania w ich imieniu. Opłata skarbowa powinna być pobierana tylko w przypadku, gdy urząd dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie czy zezwolenie. Sam fakt złożenia dokumentu – w tym wypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – nie powinien nieść za sobą żadnych kosztów.

 

Więcej informacji w załączniku