Patronat Prezydencji – termin składania wniosków przedłużony do 15 kwietnia

Jeszcze do 15 kwietnia 2011 roku można ubiegać się o patronat Prezydencji nad organizowanym przedsięwzięciem, którego realizacja będzie miała na celu promocję Prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

O patronat mogą się ubiegać podmioty publiczne i gospodarcze, organizacje społeczne, jednostki samorządowe i inne instytucje – organizatorzy przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, obywatelskim i sportowym, które mogą się przyczynić do promocji Prezydencji Polski w Radzie UE w 2011 roku wśród społeczeństwa w Polsce lub za granicą. Patronatem nie mogą być jednak objęte projekty o charakterze politycznym, religijnym, ani komercyjnym. Realizacja projektu przypadać musi na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku, czyli na czas trwania Polskiego Przewodnictwa w Radzie.

Zasady przyznawania patronatu: LINK
Więcej informacji nt. patronatów: LINK