Partnerzy Biznesowi Prezydencji Polski w UE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło procedurę wyboru partnerów nieodpłatnie wspierających organizację i promocję Przewodnictwa Polski w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku.

Firmy zainteresowane wsparciem organizacji i promocji Prezydencji Polski proszone są o składanie wniosków o udział w procedurze wraz z wymaganymi dokumentami i propozycjami świadczeń rzeczowych do  6 września 2010 roku na adres: Departament Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, z dopiskiem „Procedura wyboru partnerów nieodpłatnie wspierających organizację i promocję Prezydencji Polski w Radzie UE”.
 
Szczegółowe informacje: LINK