Bazy wiedzy o nowych technologiach

Realizacja projektu dotyczącego utworzenia bazy wiedzy o nowych technologiach rozpoczęła się na początku 2009 roku i stanowi element realizacji jednego ze strategicznych priorytetów Ministerstwa Gospodarki jakim jest Wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, w jego części obejmującej rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Sektor badawczo-rozwojowy jest ważnym źródłem technologii i produktów o dużym potencjale innowacyjnym, także w skali międzynarodowej. Podstawowym problemem do rozwiązania jest zwiększenie transferu tych nowych rozwiązań do praktyki gospodarczej, zarówno w kraju jak i zagranicą. Słaba współpraca przedsiębiorców z instytutami badawczymi w dużej mierze spowodowana jest brakiem dostatecznej informacji o ofercie poszczególnych jednostek.

Głównym celem projektu Bazy wiedzy jest zebranie w jednym miejscu informacji o zasobach innowacyjnych jbr oraz umożliwienie ich przeszukiwania przez zainteresowanych przedsiębiorców za pomocą przyjaznego interfejsu.

Baza ta, kierowana przede wszystkim do przedsiębiorców poszukujących nowych, krajowych rozwiązań technologicznych, jest obecnie udostępniona jednostkom badawczo-rozwojowym nadzorowanym przez Ministra Gospodarki. Mogą one zamieszczać w niej swoje profile oraz oferty technologiczne.

Obecnie w bazie znajduje się 30 profili jednostek badawczo-rozwojowych oraz blisko 200 ofert.

Więcej informacji: www.innowacje.gov.pl