Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 02/03/2020

Fundusze na doradztwo edukacyjno-zawodowe

W dniu 24 lutego 2020 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych nt. możliwości współpracy w ramach Programu Współpracy Partnerskiej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na lata 2020-2021. Spotkanie zorganizował Wydział ds. CSR i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze Ministra Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla przybliżenia form i kierunków współpracy Ministerstwa z trzecim sektorem, jak również w celu zaprezentowania możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli konsultanci Centralnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich.

Agata Zielińska z Biura Rzecznika Funduszy Europejskich poinformowała, że przyjmowane są zgłoszenia wnioskodawców i beneficjentów krajowych programów operacyjnych i osób starających się o udział w programach z wykorzystaniem środków unijnych, oraz opinie i wnioski od osób fizycznych, firm i instytucji publicznych w celu usprawnienia funkcjonowania programów operacyjnych, tak by uczynić je bardziej przyjaznymi i dostępnymi. Rzecznik Funduszy Europejskich wykonuje także funkcję doradczą i  formułuje rekomendacje odnośnie zmian co do zakresu i sposobu korzystania z tych środków na podstawie otrzymywanych wniosków.

Dyrektor Magdalena Okulska z Centralnego Punktu Informacji nt. Funduszy Europejskich przedstawiła harmonogram udostępniania funduszy europejskich i terminów zgłoszeń oraz udzieliła informacji gdzie i jak szukać możliwości finansowania projektów. Informacje udzielane są drogą mailową, telefoniczne i osobiście z zamiarem dopasowania programy do celów zakładanych przez wnioskodawcę, w tym nt. szczegółów związanych ze sposobem przygotowania wniosków i rozliczaniem projektów, pomaga w przyporządkowaniu wniosku do priorytetów ustalanych przez Komisję UE i do poszczególnych działań, pomagają w przypadkach poszukiwania szkoleń, dotacji, itp., obejmują nadto wskazówki na co można przeznaczyć fundusze jak np. zakup wyposażenia, bieżącą działalność.

Beneficjentami programów mogą być osoby prawne, fizyczne, fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.

Magdalena Okulska przedstawiła informacje nt. funduszy, które będą dostępne w najbliższym czasie, w tym finansowane ze środków EFS projekty miękkie oraz projekty inwestycyjne, finansowane z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego. Na uwagę zasługuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT, który obejmuje:

  • prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy,
  • uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego,
  • działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Informacje dostępne są na stronach www:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.funduszedlamazowsza.eu  (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego)

Informacji dotyczących składania wniosków i wykorzystania funduszy unijnych udziela także Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Warszawa ul. Żurawia 3/5 , e-mail:  informacyjny@cpe.gov.pl.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018