PARP: Webinarium dotyczące Ścieżki SMART

Ścieżka SMART to działanie mające na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Podczas webinarium poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • Ogólna informacja o Ścieżce SMART – jeden projekt – siedem modułów
  • System oceny projektów – rodzaje kryteriów i zasady oceny
  • Wydatki kwalifikowane i maksymalna intensywność dofinansowania w ramach modułów
  • Kryteria wspólne dla projektu i kryteria rankingujące
  • Kryteria specyficzne dla modułów

Ścieżka SMART realizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Źródło: PARP