Dyrektywa w sprawie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw ma poważne braki

Francuska Rada Gospodarcza, Społeczna i Środowiskowa (CESE), Grupa Caisse des dépôts et consignations (CDC) i Eurofi zorganizowały w Paryżu konferencję „Jak przyspieszyć transformację ESG notowanych i nienotowanych na giełdzie MŚP w Europie”, której znak nadała francuska prezydencja Unii Europejskiej.

Dyrektor ds. Polityki Przedsiębiorstw SMEunited, Luc Hendrickx, wyjaśnił słuchaczom główne niedociągnięcia proponowanej dyrektywy sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Podkreślił, że raportowanie niefinansowe może być niezwykle przydatne jako narzędzie zarządcze dla samych przedsiębiorców, co w rzeczywistości nie ma miejsca.

Główny problem polega na tym, że nie ma gwarancji, że duże przedsiębiorstwa zaakceptują przyszłe standardy MŚP. Poza tym MŚP nie osiągną rzekomego głównego celu legislacyjnego przedstawionego przez Komisję – zmniejszenia liczby wniosków o udzielenie informacji kierowanych do przedsiębiorstw. Ponieważ są one częścią łańcucha wartości różnych dużych przedsiębiorstw w różnych sektorach, będą zobowiązane do sporządzania różnych, a zatem wielu sprawozdań sektorowych. Proponowany termin wejścia w życie standardu raportowania MŚP również stwarza problemy – MŚP od pierwszego dnia będą zobowiązane do raportowania do dużych przedsiębiorstw, prawdopodobnie w oparciu o standardy dużych przedsiębiorstw.

Pan Luc Hendrickx ostrzegł również, że organizacje MŚP będą potrzebowały wystarczająco dużo czasu na podniesienie świadomości swoich członków na temat nowych obowiązków, zorganizowanie sesji informacyjnych, przeszkolenie przedsiębiorców i personelu oraz opracowanie narzędzi. Również opracowanie i wdrożenie nowego oprogramowania do obsługi nowych obowiązków będzie wymagało czasu. Podkreślił, że niektóre duże firmy już teraz rozwiązują umowy z MŚP, ponieważ nie są w stanie składać sprawozdań.

Opowiedział również uczestnikom o kolejnych etapach przygotowania projektu standardów zrównoważonego rozwoju przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Mówił o tym w innym panelu w imieniu EFRAG.

Źródło: SMEunited