PARP przez dwa miesiące przyjmuje wnioski w ramach konkursu do działania 8.1 POIG

Wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy do dnia 30 września 2010 r. będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Nowe kryteria są skonstruowane w taki sposób, aby premiować projekty, które w najlepszy sposób odzwierciedlają cele działania 8.1 PO IG. Wsparcie uzyskają zatem projekty cechujące się wysoką innowacyjnością oraz oparte o solidny model biznesowy, rokujący osiągnięcie sukcesu rynkowego.

Wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców, wnioskodawcy mogą składać wnioski drogą elektroniczną. Aby całkowicie pominąć konieczność przygotowywania dokumentacji w formie papierowej należy dysponować bezpiecznym podpisem z certyfikatem kwalifikowanym (złożenie podpisu poprzez skrzynkę ePUAP).

 

Przedsiębiorcy nie dysponujący takim podpisem, po wypełnieniu wniosku w generatorze oraz jego ostatecznym zablokowaniu zobowiązani będą do przesłania do RIF (pocztą lub kurierem) podpisanego wydruku wniosku wraz z załącznikami. Za moment przyjęcia wniosku w obu przypadkach będzie uznawany moment jego zablokowania w generatorze.

Więcej informacji: LINK