PAP: Związki i pracodawcy chcą kontynuować dialog autonomiczny

Reprezentanci związków zawodowych i organizacji pracodawców zasiadających w Komisji Trójstronnej spotkali się w czwartek ws. reformy dialogu społecznego w Polsce. Na razie nie wypracowano wspólnego stanowiska; dialog autonomiczny poza KT ma być kontynuowany.

Czwartkowe spotkanie odbyło się w warszawskiej siedzibie OPZZ i uczestniczyli w nim przedstawiciele: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, a ze strony pracodawców: Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP oraz Związku Rzemiosła Polskiego.

Strony nie chcą ujawniać szczegółów rozmów, które – jak tłumaczą – są na wstępnym etapie i nie warto ich „zaogniać”. Wobec tego nie ujawniono szczegółowego stanowiska pracodawców wobec propozycji reformy dialogu społecznego, którą sformułowały związki.

Wojciech Warski z BCC powiedział jedynie PAP, że pracodawcy odnieśli się „w sposób systematyczny, punkt po punkcie, do wszystkich postulatów, które zostały zgłoszone przez stronę związkową”.

„Zaznaczyliśmy, które z postulatów uważamy za możliwe do negocjacji, a w których mamy na tyle istotne światopoglądowo różnice, że o negocjowaniu mowy być nie może” – powiedział Warski.

Związkowa propozycja reformy dialogu społecznego zakłada m.in. likwidację Komisji Trójstronnej prowadzonej przez rząd z udziałem strony pracowników i pracodawców oraz utworzenie w to miejsce niezależnej Rady Dialogu Społecznego.

Miałaby ona działać przy marszałku Sejmu, mieć swoje uprawnienia i budżet. Marszałek Sejmu miałby powoływać przewodniczącego i członków Rady na wniosek trzech stron: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców. Przewodnictwo byłoby rotacyjne. Związki chcą, by RDS miała prawo pośredniej inicjatywy ustawodawczej – by rząd był zobowiązany do rozpatrzenia projektów legislacyjnych uzgodnionych przez członków Rady. Centrale związkowe chciałyby, aby Rada miała też kontrolę nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Więcej: LINK