Komunikat

12 grudnia 2013 roku w ramach dialogu społecznego odbyło się spotkanie reprezentatywnych partnerów społecznych – organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Strona pracodawców przedstawiła stanowisko wobec wcześniejszych propozycji strony związkowej dotyczących dialogu społecznego.
 

Strony wyraziły wolę kontynuowania rozmów w sprawie organizacji dialogu społecznego w Polsce.

Strona pracodawców:
Business Centre Club – Związek Pracodawców; Konfederacja Lewiatan; Pracodawcy RP; Związek Rzemiosła Polskiego.
Strona związkowa:
Forum Związków Zawodowych; NSZZ „Solidarność”; Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.