PAP: I Kongres Pracodawców w Warszawie

„Plan modernizacji polskiej gospodarki – to jeden z głównych tematów pierwszego Kongresu Pracodawców w Warszawie” – informuje Polska Agencja Prasowa.

„Pomysłodawcami i organizatorami Kongresu jest sześć organizacji zrzeszających pracodawców: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Rada Biznesu, Związek Rzemiosła Polskiego, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa”.

”Wspólnie reprezentują one 43 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających prawie 3,5 mln pracowników, czyli ponad połowę zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Gośćmi Kongresu mają być m.in. premier Donald Tusk, wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, Lech Wałęsa i prof. Leszek Balcerowicz”.