Interia.pl: 3 tys. uczestników Pierwszego Kongresu Pracodawców

„Około 3 tys. osób weźmie udział w Pierwszym Kongresie Pracodawców, który odbędzie się 17 stycznia w Warszawie – szacują organizatorzy imprezy. Tematem spotkania ma być m.in. plan modernizacji polskiej gospodarki” – czytamy na portalu Interia.pl

„Pomysłodawcami i organizatorami Kongresu jest sześć organizacji zrzeszających pracodawców: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Rada Biznesu, Związek Rzemiosła Polskiego, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa”.

„Organizatorzy kongresu zaprezentują dwa projekty programowe. Pierwszy – „Postulaty do parlamentu, rządu i opinii publicznej” – zawiera wnioski środowiska biznesu na temat modernizacji kraju na bazie długotrwałego wzrostu gospodarczego”.

„Natomiast w deklaracji „Państwo przyjazne pracodawcom”, uczestnicy kongresu oczekują, że podstawą ładu ekonomicznego w Polsce będą w przyszłości swoboda działalności gospodarczej i dialog społeczny. Wyrażają także chęć stworzenia płaszczyzny współpracy polskich organizacji biznesowych, dzięki której dialog z rządem, parlamentem oraz z opinią publiczną stanie się łatwiejszy”.

„Pracodawcy chcą wnieść swój wkład w rozwój gospodarki polskiej. „Bez ludzi gotowych do osobistego ryzyka i ciężkiej pracy, przekonanych o konieczności inwestowania i zatrudniania nowych pracowników, nasz kraj nie osiągnie satysfakcjonującej pozycji w rodzinie europejskich państw” – czytamy w deklaracji”.