PAP Biznes: Adam Abramowicz kandydatem na Rzecznika MŚP

„Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zaproponowała na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców kandydaturę Adama Abramowicza – informuje PAP.

Zgodnie z zapisami Konstytucji Biznesu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Pierwszym krokiem w tej procedurze są konsultacje kandydatury MPiT na to stanowisko z pięcioma „reprezentatywnymi organizacjami pracodawców Rady Dialogu Społecznego” – czytamy na portalu. Są to Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców BCC oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Na wyrażenie swoich opinii organizacje mają 14 dni. Następnym etapem będzie wystosowanie wniosku do premiera, który powołuje rzecznika na 6-letnią kadencję. Ta sama osoba będzie mogła być rzecznikiem tylko przez jedną kadencję – czytamy.

Rzecznik MŚP  ma być gwarantem wdrożenia zapisów Konstytucji biznesu i dbać o prawa mikroprzedsiębiorców oraz MŚP.

Więcej:
PAP Biznes
Magdalena Jarco
6.06.2018

https://stooq.com/n/?f=1238159&c=1&p=0