III Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Business Centre Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego zapraszają na III Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy. Konferencja odbędzie się 13 czerwca w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będą aktualne możliwości i trendy kształcenia zawodowego oraz wskazania dobrych praktyk współpracy różnego rodzaju instytucji ze szkołami zawodowymi i pracodawcami.

Uczestnicy seminarium będą mieli możliwość zapoznania się z kwalifikacjami w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z projektem „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie Mazowieckim”. Eksperci Związku Rzemiosła Polskiego przybliżą temat rozwiązań ułatwiających proces kształcenia osób dorosłych i temat rzemieślniczych szkół zawodowych.

Spotkanie otworzą: Edyta Doboszyńska, Dyrektor Generalna Związku Rzemiosła Polskiego i Tomasz Sieradz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

III forum_Zaproszenie nieimienne