Państwowy Urząd Pracy w Mysłowicach: Dzień otwarty dla rzemiosła

„W dniu 18 czerwca 2009r. w siedzibie tut. Urzędu odbyły się DNI OTWARTE DLA RZEMIOSŁA” – czytamy na portalu internetowym Państwowego Urzędu Pracy w Mysłowicach.

 

„Mieliśmy zaszczyt gościć rzemieślników z terenu naszego powiatu oraz Panią Alicję Skowrońską – Dyrektora Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości a także Panią Marię Banachowicz – Kierownika Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, których powitała Pani Jadwiga Janicka Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach”.

 

„Tematem przewodnim spotkania była nowa forma pomocy jaką wprowadziła znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”

 

„Po krótkiej prezentacji, którą poprowadziła Pani Agnieszka Dobrowolska – Kierownik Referatu Poradnictwa Zawodowego, Szkoleń oraz Klubu Pracy, wymieniliśmy uwagi, spostrzeżenia dotyczące w głównej mierze nowych przepisów”.

 

„Zarówno ze strony rzemieślników jak i pracowników Urzędu Pracy padały pytania skierowane przede wszystkim do Pani Marii Banachowicz – eksperta w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób przygotowujących się do zdobycia zawodu”.

 

„Zaprezentowaliśmy naszym gościom cały wachlarz możliwości jakie daje nam w/w ustawa. Do dyspozycji rzemieślników pozostawiliśmy pracowników zajmujących się stażami, szkoleniami, pracami interwencyjnymi oraz refundacją kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, którzy w miarę potrzeby udzielali szczegółowych informacji na ten temat”.

 
Więcej: Państwowy Urząd Pracy w Mysłowicach