Ozusowanie umów nie ma wpływu na budżet

Na stronie ministerstwa finansów ukazała się informacja wyjaśniająca, że wpływy z „ozusowania” umów zleceń nie stanowią dochodów budżetu państwa. W związku z czym nie zostały uwzględnione w budżecie państwa w 2015 r. Składki na ZUS, co do zasady, stanowią przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dane ZUS wskazują, że wśród 815,8 tys. osób ubezpieczonych z tytułu wykonywania umów zlecenia (i podobnych) tylko 12% ubezpieczonych wykonywało dwie lub więcej umowy. Oznacza to, że projektowane rozwiązanie, nakazujące sumowanie umów dla celów ubezpieczeń, dotyczyłoby zaledwie 0,67% ogółu ubezpieczonych w ZUS (na koniec 2013 r. 14.519,8 tys.).
Więcej; LINK