Dz.G.Prawna: Dialog społeczny ruszy dopiero za rok

Już od 16 miesięcy, w związku z wystąpieniem związków zawodowych z Komisji Trójstronnej,  w Polsce nie jest prowadzony satysfakcjonujący dialog społeczny. Już wkrótce ma się to zmienić.

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” Przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców rozpoczęli wspólne pracę nad Radą Dialogu Społecznego, która zastąpi dotychczasowa KT.

Wszystko wskazuje na to, że pracodawcy i związkowcy są zgodni co do nazwy nowego forum, rotacyjnej funkcji jego przewodniczącego, a także konieczności zapewnienia RDS budżetu. Obie strony opowiadają się również za wzmocnieniem roli wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Niestety w związku z procedurami legislacyjnymi na nowe forum dialogu społecznego poczekamy przynajmniej rok.

Więcej: gazetaprawna.pl
Tomasz Zalewski
13.10.2014
LINK