Oznakowanie CE: europejski rynek Twoim rynkiem!

Ruszyła nowa kampania informacyjna Komisji Europejskiej na temat oznakowania CE. Skierowana jest ona przede wszystkim do przedsiębiorców, ale także do odbiorców produktów. Pomimo że oznakowanie CE funkcjonuje na rynkach UE już od dosyć dawna, zarówno społeczeństwo jak i przedsiębiorcy wciąż nie mają wystarczającej wiedzy o zasadach stosowania oznakowania i jego znaczenia.

Oznakowanie CE to symbol deklaracji producenta, iż jego wybór jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących danego produktu, szczególnie w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Sankcje prawne za nadużycie w zakresie nadawania oznakowania CE są bardzo duże, co powinno zniechęcić do nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie. Pomoże to także podnieść zaufanie publiczne do oznakowanie CE.

Nie wszystkie produkty sprzedawane w UE muszą być opatrzone oznakowaniem CE. Ma ono zastosowanie do około 23 różnych kategorii produktów, takich jak zabawki, produkty elektryczne, maszyny, czy windy.
Oznakowanie CE nie wskazuje, że produkt został wykonany na terenie Unii Europejskiej, a jedynie świadczy, że został on oceniony przed wprowadzeniem na rynek, a zatem spełnia wymogi prawne. Oznacza to, że producent sprawdził, czy produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi i istotnymi wymogami odpowiednich dyrektyw, lub poddał go badaniu przez notyfikowany organ oceny zgodności.

W ramach kampanii odbędzie się trzydzieści warsztatów edukacyjnych w zakresie oznakowania CE skierowanych do przedsiębiorców, zrzeszeń zawodowych, stowarzyszeń konsumenckich i dziennikarzy. Planowane są także działania informacyjne skierowane do mediów oraz promocja oznakowania i jego znaczenia na wybranych wydarzeniach targowych.

Więcej informacji na stronie: http://www.ec.europa.eu/cemarking