Ostatnie konferencje regionalne w Warszawie i Olsztynie

19 kwietnia 2010 roku w Olsztynie oraz 26 kwietnia 2010 roku w Warszawie odbyły się ostatnie konferencje regionalne na temat założeń zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podczas olsztyńskiego spotkania uczestniczyli m.in.: Zbigniew Włodkowski – Podsekretarz Stanu w MEN, Jolanta Szulc – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Joanna Maria Pietrukaniec – zastępca dyrektora EFS urzędu marszałkowskiego oraz Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska – warmińsko-mazurski kurator oświaty. Z kolei w Warszawie udział wzięli: dyrektorzy departamentów z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Karol Semik -mazowiecki kurator oświaty oraz Leszek Król – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UM.

Podczas konferencji regionalnych zbierane były opinie przedstawicieli zainteresowanych środowisk na temat projektowanych rozwiązań.

Spotkanie podsumowujące przebieg konferencji regionalnych odbędzie się na przełomie maja i czerwca, po zakończeniu procesu konsultacji społecznych.

Więcej informacji: LINK