Ostatnie dni naboru dobrych praktyk do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce”

Jeszcze tylko przez trzy dni firmy mogą zgłaszać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju do Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. Ostateczny termin mija 9 stycznia. Przypominamy, że można zgłaszać zarówno nowe praktyki jak i praktyki długoletnie, przez dwa różne formularze dostępne na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018.

Zakwalifikowane praktyki, oprócz tego, że zostaną opublikowane w największym w Polsce przeglądzie działań społecznie odpowiedzialnych, w szerszy sposób zostaną opisane i zamieszczone w wyszukiwarce dobrych praktyk.

Zgłoszone inicjatywy i praktyki zostaną pogrupowane w Raporcie na 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Wymieniona w raporcie firma dołącza do grona organizacji upowszechniających w Polsce działania społeczne, środowiskowe czy też dotyczące ładu organizacyjnego. Raport jest szeroko dystrybuowany do biznesu, mediów, administracji publicznej, studentów i wykładowców czy organizacji pozarządowych. W ten sposób firma może swoimi praktykami inspirować kolejne podmioty, stwarzając szansę na nawiązanie współpracy. Zyskuje dodatkową okazję do prezentacji oraz komunikacji jej osiągnięć w dziedzinie CSR.