Czekamy na opinie rzemieślników

 

Przypominamy, że cały czas można zgłaszać uwagi i komentować projekty ustaw na naszym panelu dyskusyjnym widocznym na stronie www.zrp.pl. W tym momencie do zaopiniowania zamieszczone są trzy projekty aktów prawnych:

Prawo gospodarcze ogólne:

Prawo branżowe:

Zapraszamy do dzielenia się spostrzeżeniami i obawami związanymi z projektowanymi zmianami.

Do panelu można również wejść przez stronę projektu: www.rzemioslooprawie.zrp.pl

 

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny