Ostatnia szansa na pieniądze w ramach dużego bonu

Przypominamy, że tylko do 21 kwietnia firmy z sektora MŚP mają szanse na złożenie wniosku o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych.

Wsparcie w ramach dużego bonu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00.

Więcej: LINK