Ostatni konkurs na dotacje inwestycyjne

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi w maju nabór na Fundusz 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Będzie to prawdopodobnie ostatni konkurs na dotacje inwestycyjne przedsiębiorstw w tej Perspektywie Finansowej (do końca 2013 roku).

Działanie to przeznaczone jest dla firm realizujących projekty  o wartości powyżej 40 tys. PLN obejmujących m.in.:
– realizację nowych inwestycji: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów na rynek bądź zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
– usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia m.in.: nowego produktu lub usługi, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń;
– unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń).

Maksymalna wartość projektu wynosi 8 mln zł. Dotacje stanowią odpowiednio :
– dla miasta st. Warszawy – 50% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro, małych firm (do 50 pracowników), 40% wartości kosztów kwalifikowanych dla średnich firm (50-249 pracowników);
– dla pozostałych miejscowości Mazowsza – 60% dla mikro i małych firm oraz 50% dla średnich firm.

Więcej informacji pod nr tel. 692470246 lub 722395272
http://www.centrum-winogrady.eu/
http://www.fundusze-biznesplany.pl/
http://www.fundusze-dlapolski.pl/