Organizacje biznesowe zdecydowanie popierają nową strategię UE dla MŚP

Europejskie organizacje biznesowe i europejska sieć wysłanników MŚP apelują o dedykowaną strategię dla MŚP.

12 sierpnia 2019 r. SMEunited, EUROCHAMBRES i BusinessEurope ponowiły apel Europejskiej Sieci Wysłanników MŚP o nową i dedykowaną europejską strategię MŚP na wspólnym wydarzeniu w Parlamencie Europejskim. Już w lipcu przewodnicząca elekt Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podjęła tę inicjatywę i ogłosiła zamiar przedstawienia specjalnej strategii dla MŚP w ramach swojego programu dla Europy. Było to powtórzenie wezwania sieci wysłanników MŚP do energicznej i dalekowzrocznej polityki UE dla małych firm. Podczas spotkania uczestnicy wymienili poglądy na temat głównych wyzwań stojących przed europejskimi MŚP i omówili priorytety nowej strategii UE na rzecz MŚP.

W imieniu SMEunited prezydent Ulrike Rabmer-Koller wskazał na rosnącą lukę w umiejętnościach i niedopasowanie umiejętności, a także dostęp do finansowania jako główne wyzwania dla MŚP w zakresie uwolnienia ich potencjału w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i dostosowania się do gospodarki o obiegu zamkniętym. Promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego, zwiększanie mobilności i zapewnianie struktur wsparcia na poziomie krajowym i regionalnym, aby umożliwić również małym i średnim przedsiębiorstwom cyfryzację i ekologizację, są równie ważne, jak zwiększanie zdolności banków do udzielania pożyczek MŚP i rozwijania rynków kapitałowych dostępnych dla MŚP.

W imieniu BusinessEurope, przewodnicząca „Komitetu ds. Przedsiębiorczości i MŚP” Anna-Lena Bohm podkreśliła, że ​​dostęp do rynków w Unii Europejskiej i poza nią jest warunkiem wstępnym sukcesu MŚP, rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Dlatego dalsze pogłębianie jednolitego rynku i silniejsze ukierunkowanie na wdrażanie i egzekwowanie należy połączyć z międzynarodowymi umowami handlowymi zapewniającymi sprawiedliwy i równy dostęp dla europejskich MŚP do rynków krajów trzecich.

W imieniu EUROCHAMBRES CEO Arnaldo Abruzini podkreślił wysokie koszty nałożone na MŚP i europejską gospodarkę w wyniku niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych i administracyjnych. Zwrócił uwagę na utrzymujące się niedociągnięcia w stosowaniu zasady „najpierw myśl na małą skalę” we wszystkich instytucjach i wezwał w szczególności do poprawy jakości testów MŚP w sprawie wniosków legislacyjnych.

Źródło: SMEunited