Konferencja Naukowa Innowacyjna Gospodarka. Rola Polityki ekonomicznej

Konferencja Naukowa Innowacyjna Gospodarka. Rola Polityki ekonomicznej jest poświęcona tematyce polityki innowacyjnej oraz wpływu różnych obszarów, metod i narzędzi polityki gospodarczej na innowacyjność gospodarki: tak na poziomie kraju, regionów, jak i obszarów lokalnych. W trakcie konferencji prezentowane będą aktualne wyniki badań na temat polityki innowacyjnej, innowacyjności przedsiębiorstw, innowacyjności samorządów oraz innowacyjności na rynkach finansowych. Tematem przewodnim pierwszego dnia konferencji jest ekonomia innowacji w teorii i badaniach ekonomicznych, natomiast drugi dzień wydarzenia zostanie poświęcony na prezentację dobrych praktyk oraz debatę na temat roli innowacyjności we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja wpisuje się w obszar badań naukowych, jakim jest ekonomia innowacji. Tematyką konferencji są w szczególności zagadnienia dotyczące polityki innowacyjnej i całościowego wpływu różnych obszarów, metod i narzędzi polityki gospodarczej na innowacyjność gospodarki na poziomie mikro, mezo i makroekonomicznym.

Wydarzenie realizowane jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej jako część projektu II edycji studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” w dniach 17-18 września 2019 rsiedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa).

Organizację konferencji wspiera Koło Naukowe Negocjacji UW.

Więcej informacji: www.innovation.wne.uw.edu.pl

PLAN KONFERENCJI