Opinia ZRP odnośnie poparcia dla komisyjnego projektu zmian w ustawie o VAT

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Lecha Czapli opinię dotyczącą poparcia dla komisyjnego projektu zmian w ustawie o VAT. W projekcie proponuje się wydłużenie do dwóch następnych okresów rozliczeniowych uprawnienie do odliczeń VAT oraz zniesienie dotychczas obowiązującej zasady wiążącej prawo podatnika do żądania zwrotu podatku – z wykonaniem czynności opodatkowanych w danym okresie rozliczeniowym.

Zdaniem Związku jest to bardzo istotna zmiana.

Szczegółowe informacje w załączniku.