Opinia ZRP odnośnie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Kancelarii Sejmu opinię dotyczącą poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ZRP popiera propozycję zwolnienia z opodatkowania odsetek od wkładów oszczędnościowych oraz od innych środków pieniężnych zdeponowanych na osobistych rachunkach bankowych. Ponadto Związek uważa, że inicjatywa zwolnienia jest tym bardziej uzasadniona, że dotychczasowy przepis dotyczący opodatkowania odsetek od depozytów bankowych ludności był zbyt restrykcyjny.

Szczegółowe informacje w załączniku.