Opinia ZRP na temat subwencji oświatowej na rok 2021

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co roku, Minister Edukacji i Nauki w trybie rozporządzenia  ustala sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W ramach konsultacji Związek Rzemiosła Polskiego, podobnie jak w latach minionych, otrzymał projekt rozporządzenia dotyczący roku 2021.  Pełen tekst opinii poniżej:

Opinia Związku Rzemiosła Polskiego odnośnie projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021