Organizacje MŚP przygotowują się do Brexitu

SMEunited wzywa organizacje członkowskie do przyspieszenia działań przygotowawczych do nowych stosunków UE-Wielka Brytania, od 1 stycznia 2021 r. W związku z Brexitem, który będzie miał miejsce za niespełna 50 dni, organizacje MŚP powinny przyspieszyć swoją gotowość do nowej sytuacji handlowej, w tym nowych przepisów celnych, wymogów transportowych, testów fitosanitarnych. SMEunited wyraża swoje zaniepokojenie w związku z pozostałym krótkim okresem do Brexitu, zwłaszcza, że organizacje MŚP są teraz dotknięte przez pandemię koronawirusa.

SMEunited ostrzega, że wiele organizacji MŚP może mieć problemy z uzyskaniem statusu w relacjach UE-Wielka Brytania. Dla wielu z nich walka ze skutkami pandemii pozostaje priorytetem w kolejnych miesiącach.

W swojej deklaracji opublikowanej w lipcu br. SMEunited podkreślił potrzebę ustanowienia jasnych ram, które chronią handel towarami i usługami w warunkach uczciwej konkurencji. Jak wspomniano, organizacje MŚP potrzebują równych warunków działania, zapewniających wspólną strategię w zakresie norm, minimalizację barier celnych oraz stałą współpracę między władzami UE-Wielka Brytania.

Ważne jest, aby organizacje MŚP miały dostęp do odpowiednich informacji, aby pomóc im przygotować się na koniec okresu przejściowego. Od 1 stycznia 2021 r. sposób funkcjonowania granicy Wielkiej Brytanii ulegnie radykalnej zmianie. Aby móc pomóc organizacjom MŚP w tym procesie, członkowie SMEunited uczestniczyli w seminarium internetowym zorganizowanym przez brytyjską Misję przy UE. Prelegenci przeprowadzili uczestników przez tematykę BOM GB-EU (Border Operating Model), w szczególności omówiono temat ceł, wcześniejszych deklaracji online, etykietowania lub wymogów sanitarnych i fitosanitarnych na granicach.

Koniec okresu przejściowego będzie miał poważne konsekwencje dla europejskich przedsiębiorstw prowadzących handel z Wielką Brytanią i odwrotnie. Konieczne jest, aby przedsiębiorcy i firmy były przygotowane m.in. na zmiany procedur podatkowych i celnych. Zachęcamy i wspieramy organizacje MŚP, aby były na bieżąco informowane o krokach, jakie muszą podjąć w ciągu najbliższych niespełna 50 dni i kolejnych oraz aby kontaktowały się w tym zakresie z właściwymi organami krajowymi.

SMEunited podnosi świadomość wśród swoich członków, dzieląc się informacjami zebranymi przez Komisję Europejską (np.: zawiadomienia o gotowości, przewodniki dla przedsiębiorstw) i rząd Wielkiej Brytanii (np.: brytyjski model operacyjny granic).

Źródło: SMEunited