Opinia ZRP na temat projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym

Głównym celem przedstawionego projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym wskazanym przez Ustawodawcę ma być, obok pomocy dla emerytów i rencistów, zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie, przez wypłatę w maju 2019 roku jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 1100 złotych brutto. Prawo do takiej formy wsparcia miałyby posiadać osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, emerytury służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz inwalidzi wojenni i wojskowi.

W ocenie Związku Rzemiosła Polskiego:
– ustalenie jednakowej kwoty dla wszystkich emerytów i rencistów będzie krzywdzące dla osób otrzymujących najniższe świadczenia;
– jednorazowe świadczenie nie wpłynie na poprawę sytuacji materialnej emerytów, gdyż ma być wypłacone tylko raz;
– koszt wprowadzenia ustawy będzie zbyt obciążający dla budżetu Państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną opinią Związku Rzemiosła Polskiego na temat ustawy: https://bit.ly/2CL0K6n