Opinia ZRP dot. komunikatu Komisji Europejskiej „Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2020 r. Prognoza strategiczna – w kierunku bardziej odpornej Europy”

Ze względu na trwające opracowywanie stanowiska rządu, dot. komunikatu Komisji Europejskiej – „Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2020 r. Prognoza strategiczna – w kierunku bardziej odpornej Europy”, Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.

„Związek Rzemiosła Polskiego, jako społeczno-zawodowa organizacja samorządu gospodarczego, w większości popiera działania UE, o których jeszcze kilka lat temu nie było potrzeby mówić. W niniejszym komunikacie Komisja określa, w jaki sposób włączy prognozę strategiczną w kształtowanie polityki UE, i przedstawia związane z tym priorytety. ZRP podziela opinię, że prognoza będzie stymulowała myślenie strategiczne, co ma istotne znaczenie, szczególnie w erze cyfryzacji.

Związek Rzemiosła Polskiego popiera podejście, które zapewni, aby działania krótkoterminowe wpisywały się w cele długookresowe, i umożliwi UE wytyczanie swojego własnego kierunku działań i kształtowanie świata wokół niej. Analiza skuteczności wprowadzanych rozwiązań krótkoterminowych pozwoli lepiej dopasować je do założonego celu długoterminowego i szybciej reagować na pojawiające się zagrożenia. Stanie się to dzięki solidarności innych państw członkowskich. Państwa członkowskie, w których funkcjonowały tego typu środki, pomagały firmom przetrwać kryzys, a ludziom utrzymać pracę” – czytamy w słowie wstępnym opinii Związku Rzemiosła Polskiego.

Pełna treść opinii ZRP dot. komunikatu Komisji Europejskiej „Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2020 r. Prognoza strategiczna – w kierunku bardziej odpornej Europy” dostępna jest: TUTAJ