Opinia ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Posła Janusza Cichonia – Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opinię  do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  

Związek Rzemiosła Polskiego popiera rozwiązania idące w kierunku zwolnienia od podatku –  środków pieniężnych  wydatkowanych na cele socjalne, a nie bonów czy talonów, które co do zasady ukierunkowują pracownika, u kogo  ma dokonać zakupu.

 

Rozwiązanie popierane przez ZRP nie preferuje żadnej grupy dostawców. Stwarza ono natomiast większe szanse, aby część zakupów za otrzymane pieniądze pracownicy dokonywali w drobnym handlu, firmach branży spożywczej a także turystyki i rekreacji. ZRP powtarza także postulat o rozważenie zasadniczych zmian przepisów, idących w kierunku zwolnienia od podatku świadczeń na cele socjalne, a nie tylko finansowanych z funduszu socjalnego czy funduszy związkowych.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.