Opinia Kancelarii Prezydenta RP dotycząca stanowiska VI Kongresu Rzemiosła Polskiego

W dniu 13 lipca 2009 roku Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Paweł Wypych przesłał do Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego list dotyczący stanowiska Kancelarii w kwestii edukacji i jakości kształcenia.

 

Sekretarz Stanu zapewnł, że Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu bliskie są sprawy związane z kształceniem zawodowym oraz przygotowaniem młodych ludzi do współczesnego rynku pracy.

 

Sczegółowe informacje w załaczniku.