Onet.pl: Prawo działalności gospodarczej w listopadzie do konsultacji

W drugiej połowie listopada do konsultacji publicznych mają trafić założenia nowego Prawa działalności gospodarczej. Tak zakłada ministerstwo gospodarki. Ustawa ma wprowadzić m.in. zasadę domniemania uczciwości w relacjach administracja-przedsiębiorcy.

Nowe Prawo działalności gospodarczej ma zastąpić ustawę z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, stworzyć zasadnicze ramy prawne dla funkcjonowania przedsiębiorczości w Polsce, a zarazem stanowić rodzaj „karty praw i gwarancji” dla firm, na którą przedsiębiorcy będą się mogli powoływać w kontaktach z urzędami.
Ma ono zawierać „katalog wyraźnie sformułowanych zasad dotyczących praw i gwarancji przedsiębiorców” w relacjach z administracją, który miałby „walor uniwersalny” dzięki zapewnieniu ustawie „centralnego miejsca w systemie prawa gospodarczego”.

 

Część z nich dotyczy relacji pomiędzy przedsiębiorcami, jak np. podkreślona zasada uczciwej konkurencji czy poszanowania dobrych obyczajów, ale gros to różnego rodzaju gwarancje dla przedsiębiorców. Obecnie resort pracuje nad uściśleniami prawnymi katalogu praw przedsiębiorców.
Więcej: LINK