Onet.pl: Potężne dofinansowanie dla Polski na „Kapitał ludzki”

„Co szóste euro z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-13 trafi do Polski – powiedziała dziennikarzom minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. W poniedziałek w Teatrze Wielkim w Warszawie podsumowano pierwszy rok programu „Kapitał ludzki”, realizowanego w ramach EFS” – dowiadujemy się z Portalu Onet.pl.

„Unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans Vladimir Spidla powiedział podczas konferencji prasowej przed spotkaniem podsumowującym rok działania programu, że nie ma problemów ze współpracą ze stroną polską. Pytany o to, jak ocenia tę współpracę, odparł po polsku: „bardzo dobrze”.

Andrzej Muzyk z nowosądeckiego stowarzyszenia STOPIL podał jako przykład realnych działań, że w programie przez niego realizowanym uczestniczyło 25 osób bezrobotnych długotrwale – powyżej 36 miesięcy i nie wykazujących dużej aktywności na rynku pracy. Po rocznej aktywizacji – dwumiesięcznej pracy z psychologami, a później na warsztatach zajęciowych – krawieckich, tapicerskich, rzemiosła artystycznego, ogrodniczych czy komputerowych, dwie osoby znalazły zatrudnienie już w trakcie programu.”