Onet.pl: Co szósty pracuje na śmieciówce

Zdaniem Dziennika Gazeta Prawna blisko 1,6 mln osób zatrudnionych jest w Polsce na tzw. umowach śmieciowych. Osoby te nie  mają zagwarantowanej płacy minimalnej, prawa do urlopu.

Gazeta wyliczyła to na podstawie danych GUS i własnych obliczeń, z których wynika, że w ub. roku w firmach zatrudniających ponad 9 osób, na umowach-zleceniach i umowach o dzieło pracowało 1,25 mln osób. Ponieważ dane te nie obejmują mniejszych podmiotów (do 9 osób), oprzeć się można wyłącznie na szacunkach. A te pozwalają ocenić, że w małych firmach na umowach cywilno-prawnych pracuje obecnie ok. 350 tys. osób.
Więcej: LINK